Home » Výrobky » Dochádzkové hodiny » Pre koho sú dochádzkové hodiny vhodné

Pre koho sú dochádzkové hodiny vhodné

Dochádzkové hodiny majú oproti elektronickému dochádzkovému systému celý rad predností:

- Jednoduchú inštalaciu a obsluhu: stačí ich zapojit do zásuvky a začať používať.
- Zamestnanci si rádi prezerajú historiu svojej dochádzky a elektronické systémy to umožňujú len veľmi obmedzene.
- Moderné dochádzkové hodiny označia neskoré prichody i predčasné odchody a vy potom kontrolujete len tieto označenia. 
- Niektoré naše dochádzkové hodiny dokážu dochádzku na karte spočítať, automaticky odpočítať prestávky alebo zapnúť sirénu.

- Dochádzkové hodiny nevyžadujú žiadné updaty pri zmene legislativy, čím ušetria ďalšie peniaze. Jediným nákladom sú dochádzkové karty ( cca 1 EUR / pracovníka / rok ) a výmena farbiacej pásky cca 1 x za rok alebo 2 roky.
 

Dochádzkové hodiny sú vhodné najmä:

- Pre firmy do 50 pracovníkov skor s výrobnym zameraním.

- Pre začínajúce firmy, ktoré zatial nemajú zkúsenosti so žiadnou evidenciou dochádzky - dochádzkové hodiny sú ideálnou "prvou voľbou".

- Pre firmy, kde veľké množstvo pracovníkov neodchádza často služobne z práce.

- Pre firmy so staršími pracovníkmi, ktorí sú na dochádzkové hodiny zvyknutí z predošlých zamestnaní a kontrolujú si odpracovaný čas na dochádzkových kartách.

 

Naši najčastejší zákazníci: malé výrobné firmy, hotely, autodoprava, sklady, poľnohospodárske podniky, reštaurácie.