Home » Výrobky » Dochádzkové systémy pre malé firmy » Pre koho je dochádzkový systém TimeBOX vhodný

Pre koho je dochádzkový systém TimeBOX vhodný

TimeBOX štandard:
Terminál TimeBOX nemá žiadne ovládacie tlačidlá. Iba podsvietený LCD displej. Pracovník tak neoznačuje príchod ani odchod a nemá ani možnosť zadať dôvod odchodu z práce. Prvým denným záznamom je vždy príchod, ďalším odchod atď. Ak pracovník počas dňa z nejakého dôvodu odíde z práce, dôvod odchodu oznámi nadriadenému a ten v prípade odôvodneného odchodu môže „chýbajúci pracovný čas“ nahradiť vložením rovnakého času do programu s uvedením prípadnej poznámky, alebo môže ODCHOD / PRÍCHOD úplne vymazať. Dochádzka je tak plne pod kontrolou zodpovedného pracovníka.
TimeBOX je vhodný:
- pre malé firmy s výrobným alebo administratívnym zameraním, ktoré majú do 100 pracovníkov
- pre firmy, v ktorých mastné alebo prašné prostredie by mohlo zapríčiniť zašpinenie tlačidiel a znížiť životnosť systému
- pre začínajúce firmy, ktoré zatiaľ nemajú skúsenosti so žiadnym dochádzkovým systémom − TimeBOX je ideálnou „prvou voľbou“
- pre firmy, ktoré chcú prejsť od dochádzkových hodín na elektronický dochádzkový systém
- pre firmy, ktoré nemajú vlastného IT pracovníka alebo pracovníka s pokročilou znalosťou práce na PC
- pre firmy, kde veľké množstvo pracovníkov neodchádza často služobne z práce
- pre firmy, kde zodpovedný pracovník chce mať čo najväčšiu kontrolu nad systémom
- pre firmy, ktoré nepotrebujú systémom ovládať dvere
- pre firmy, ktoré chcú zapínať sirénu alebo zvonček označujúce začiatok a koniec zmeny a prestávky
Naši najčastejší zákazníci: autoservisy, firmy spracovávajúce mäso a lahôdky, pekárne, stolárske firmy, poľnohospodárske podniky, firmy so strojárenskou výrobou, školy. Naším „najmenším zákazníkom“ je autoservis: Päť pracovníkov je platených podľa odpracovaného pracovného času. Niektorí z nich často fajčia a každý odchod na cigaretu musia zaznamenávať. Podľa majiteľa servisu bola návratnosť systému asi 1,5 mesiaca.
Našimi „najväčšími zákazníkmi“ sú výrobné strojárenské podniky a poľnohospodárske podniky so 60 až 80 pracovníkmi. Naši zákazníci v prevažnej väčšine používajú bezkontaktné kľúčenky.
Dochádzkový systém s bezkontaktnými príveskami kúpite tu.
Dochádzkový systém s bezkontaktnými kartami kúpite tu.
 
TimeBOX BIO:
Terminál TimeBOX BIO má ovládacie tlačidlá, ktoré však slúžia buď na komunikáciu s terminálom pri zadávaní odtlačkov prstov, alebo pri zaznamenávaní dochádzky pomocou kódu. Inak je systém totožný so systémom vyššie.
TimeBOX BIO je vhodný:
- pre malé firmy s prevažne administratívnym zameraním, ktoré majú do 100 pracovníkov
- pre začínajúce firmy, ktoré zatiaľ nemajú skúsenosti so žiadnym dochádzkovým systémom
- pre firmy, ktoré chcú prejsť od dochádzkových hodín na elektronický dochádzkový systém
- pre firmy, ktoré nemajú vlastného IT pracovníka alebo pracovníka s pokročilou znalosťou práce na PC
- pre firmy, kde veľké množstvo pracovníkov neodchádza často služobne z práce
- pre firmy, ktoré nepotrebujú systémom ovládať dvere
- pre firmy, ktoré chcú zapínať sirénu alebo zvonček
Naši najčastejší zákazníci: administratívne firmy do 50 pracovníkov. Niektorí naši zákazníci využívajú kombináciu záznamu dochádzky pomocou odtlačkov prstov a bezkontaktných kariet. Niektorí pracovníci totiž „nemusia mať odtlačok prsta“:
- upratovači/upratovačky môžu mať po zmene odmočené prsty
- pracovníci niektorých robotníckych profesií môžu mať po zmene odreté alebo „obrúsené“ prsty
- niekedy býva nekvalitný odtlačok prsta aj u žien po prechode
 
POZOR!  Systémy TimeBOX a TimeBOX BIO sú „jednoterminálové“.
To znamená, že sú konštruované a dodávané tak, že k jednému terminálu sa vždy dodáva 1 program. Za určitých podmienok, ktoré je nutné splniť, možno však 1 program použiť pre niekoľko terminálov.
Nutné podmienky na prevádzkovanie niekoľkých terminálov s jedným programom:
- Pracovník musí pri príchode a odchode použiť rovnaký terminál.
- Musí sa dodržať postupnosť zberu dát z terminálov do USB pamätí a ich načítanie do PC. Napríklad: najprv sa načítajú dáta z terminálu 1 do USB pamäte 1, potom dáta z terminálu 2 do USB pamäte 2, dáta z terminálu 3 do USB pamäte 3. Potom sa prenesú dáta z USB pamäte 1 do PC, potom dáta z USB pamäte 2 do PC a nakoniec dáta z USB pamäte 3 do PC.
V tomto prípade dôjde k nekonfliktnému spracovaniu dát v programe. Jeden z našich zákazníkov týmto spôsobom používa 4 terminály. Nevýhodou je, že vám nemôžeme predať napr. 3 terminály a 1 program. Musíte od nás kúpiť 3 kompletné systémy. Z kompletných systémov môžeme iba odobrať prívesky alebo karty a dať vám množstvovú zľavu.
Dochádzkový systém na odtlačok prsta kúpite tu.
 
Myslíte si, že dochádzkové systémy TimeBOX nie sú pre vás vhodné?
Pozrite si dochádzkové hodiny QR-395, ktoré spočítajú dochádzku na karte. Možno budú tieto hodiny pre vás vhodnejšie ako elektronický dochádzkový systém.
 
Potrebujete poradiť ? Zavolajte na +420 222 314 590 alebo napíšte na obchod@timebox.sk