Home » Výrobky » Ako vybrať hodiny a jednotný čas » Synchronizácia hodín a systémov jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizácia hodín a systémov jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizácia hodín a systémov jednotného času DCF / GPS / NTP

Synchronizovat siť hodin nebo samostatné hodiny pomocí externí synchronizace? Nebo je nechat "běžet" z interní krystalové časové základny?

Bez externí synchronizace - řídící ústředny BODET mají přesnost časové základny lepší než  0,1s / den při 20°C okolní teploty. To znamená, že se ústředna odchýlí od přesného času o max. 3s za měsíc. Taková přesnost není většinou pro systémy jednotného času dostatečná. Samostatné hodiny pak mají většinou přesnost 2 x horší, tedy cca 0,2s / den. To vše za předpokladu, že jsou hodiny umístěny v prostředí se stabilní teplotou okolo 20°C. Jakmile se bude v průběhu roku teplota měnit, což je např. ve výrobních halách zcela běžné, přesnost se zhorší. V případě venkovních hodin a extrémních teplot může být chyba i minutu za měsíc.

Abychom spolehlivě zajistili "absolutní" přesnost hodin, synchronizujeme je buď rádiovým signálem DCF77 nebo GPS, případně z ethernetové sítě.

DCF 77 - vysílač je umístěn v Německu v Mainflingenu. Na frekvenci 77,5 kHz vysílá časovou zprávu (hodiny, minuty, vteřiny, den v týdnu, den v měsíci, měsíc rok a letní/zimní čas), která je dékodována v řídící elektronice hodin a porovnána s interním časem. Pokud je mezi časy rozdíl, je vnitřní čas hodin opraven. Přijímací anténa může být umístěna venku nebo v interiéru. V našich podmínkách je signál DCF77 poměrně dobře "chytitelný" ale vzhledem ke vzdálenosti od vysílače se jedná o dálkový příjem. Při umístění přijímače uvnitř budovy bývá signál často rušen a může se stát, že je nesprávně dekódován a hodiny někdy zobrazují nesprávný čas. V moderních, železobetonových budovách nemusí být signál chytitelný vůbec. Proto doporučujeme umístit přijímač venku. U interiérových hodin s integrovaným přijímačem to samozřejmě nelze udělat. Při plánování hodin je dobře vyzkoušet předem buď měřičem signálu DCF 77 nebo hodinami s přijímačem DCF 77 je-li úroveň signálu v místnosti dostatečná a není-li signál rušen. Rádi Vám s tím pomůžeme.

GPS - síť 24 družic rozmístěných okolo Země zajišťuje synchronizaci na celém světě. Družice vysílají informaci o čase a datu každou vteřinu. Informace je dekódována přijímací anténou. Přesnost času je cca 1 ms. Přijímací anténa musí být umístěna venku. Umístění antény venku představuje někdy problém, ale vzhledem k tomu, že anténa může mít přívod dlouhý i přes 100 m, ve velké většině případů lze anténu ven umístit.

NTP - Pro synchronizaci hodin BODET připojených do ethernetové sítě lze použít Network Time Protocol (NTP). NTP je podporován ve většině používaných platforem a pro přenos dat používá protocol TCP/IP. Většinu takto připojených hodin BODET lze pak napájet přímo z ethernetové sítě (PoE=Power over Ethernet). Přesnost hodin je v tomto případě závislá na přesnosti serveru, který ethernetovou síť řídí. Server může být synchronizován buď z řídící ústředny BODET nebo pomocí speciálního SW z časových serverů na Internetu.