Home » Výrobky » Časová pečiatka / dielenské hodiny

Časová pečiatka / dielenské hodiny

Časová pečiatka / dielenské hodiny

Časová pečiatka / dielenské hodiny alebo aj elektronická pečiatka slúží na zapisanie času, dátumu, prípadne textu na papierové dokumenty.

Naši zákazníci používajú časovú pečiatku / díelenské hodiny na rózne účely:

- Autoservisy ( MITSUBISHI, OPEL, FORD, NISSAN, CHEVROLET a ďalšie) - na evidenciu času stráveného na záručných opravách.

- Nemocnice - tlač času a dátumu na žiadankách (oddelenie imunológie, hematológie, biochémie, dalšie)

- Výrobcovia a dodavatelia liečiv - tlač času a dátumu na preberacom protokole pri látkach s obmedzenou "životnosťou" alebo termolabílných látkach.
- Podateĺne / účtárne podnikov - označenie prijatia došlých faktúr.
Podateĺne bánk, úradov - značenie operácií v hotovosti, príjem dokumentov, príjem ponúk pri výberových konaniach.
Dopravné spoločnosti - nakládka tovaru, príchod /odchod vozidel, ..
Výrobné podniky - evidencia výrobných operacií na kartách výrobkov, ...
- Kasína - výdej peňazí pre hracie stoly
- dalšie inštitucie a firmy

Časová pečiatka TP-50 funkčne výrazne prevyšuje konkurenčný výrobok AMANO PIX - 200.

Základné vlastnosti:

 • Automatická, ručná alebo kombinovaná aktivacia tisku
 • Tisk až vo 2 riadkoch v jednom kroku (údaj o čase, personifikacia, poradové číslo dokumentu) 30 kombinacií tlače
 • 4 prednastavené tlače
 • Tlač poznámky, číslovanie dokumentov - až 8 miest s opakovaním
 • Programovateľný text zákaznika
 • Možnosť tlače v jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina
 • Kalendár až do roku 2099
 • Automatická zmena zimný / letný čas
 • Zálohovaný čas i nastavenie všetkých funkcií pri výpadku siete
 • 4- míestne heslo na ochranu nastavenia
 • Čierna farbiaca páska s dlhou životnosťou
 • Hmotnosť vrátane obalu: 2,5 kg
 • 230V/50Hz/2W

 

Cena: 340 EUR

Chcete si kúpiť časovú pečiatku? Objednajte ju tu: obchod@timebox.sk

 

Možno doobjednať:

- Čiernú farbiacu pásku - 21 EUR

- Červenů farbiaců pásku - 21 EUR

- Zálohovaciu bateriu - zaistí plnú funkciu na cca 24 hodin - 50 EUR

 

 

Elektronická pečiatka TP-50 od firmy SEIKO Precision - katalógový list na stahnutie

 

Časová pečiatka TP-50

Časová pečiatka TP-50

Tlač na papierové dokumenty

Tlač až do 2 riadkoch v jednom kroku

30 kombinácií tlače

Programovateľný text zákazníka

 

Cena: 340 EUR